Rede Mentoring do IGAPE — Plataforma de usuarios

Formulario de adhesión de empresas

A continuación poderá cumprimentar a ficha de adhesión como empresa da Rede Mentoring. Por favor, cumprimente a maior información posible. A Rede Mentoring porase en contacto con vostede á súa recepción.
Os campos marcados cun asterisco (*) son de obrigada cumprimentación.

Datos de acceso

Datos da empresa ou proxecto

C.P:

Persoa de contacto

Teléfono

Necesidades estratéxicas

Outros datos

Todos os datos aquí solicitados serán tratados con confidencialidade e pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado de datos, debidamente inscrito na Axencia Estatal de Protección de Datos, do que é titular o Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE). A finalidade deste ficheiro é elaborar estatísticas e manterlle informado sobre novas actividades organizadas por esta Entidade.
En calquera caso, poderá exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición por escrito, mediante carta dirixida a IGAPE, Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n, 15703 - Santiago de Compostela.
Por favor, verifique que non é vostede un robot